Titel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Bron
Sociale uitkeringen - Leefloon, koppel met 2 kinderen 63,0 64,0 63,0 64,0 66,0 64,0 67,0 68,0 EU-SILC / MIMOSIS
Sociale uitkeringen - Leefloon, alleenstaande 72,0 74,0 72,0 73,0 76,0 74,0 74,0 76,0 EU-SILC / MIMOSIS
Consumentenkredieten en armoederisico 5,0 5,2 5,1 5,2 5,3 6,8 5,9 EU-SILC
verhoogd armoederisico - werkloosheid 27,9 30,7 31,2 34,2 34,8 33,4 30,4 37,8 EU-SILC
Uitstel van gezondheidszorg - totale bevolking 4,3 3,0 2,3 1,2 2,7 2,4 2,5 5,1 EU-SILC
Subjectieve beoordeling van het armoederisico 18,2 17,1 16,6 15,3 21,6 21,1 20,8 20,8 EU-SILC
Achterstallige betalingen basisbehoeften - totale bevolking 5,9 6,0 5,7 4,8 5,7 5,8 5,7 6,6 EU-SILC
Achterstallige betalingen voor groep waarvan inkomen beneden AROP grens ligt 19,8 EU-SILC
verhoogd armoederisico - invaliditeit/ziekte 17,0 24,3 25,3 24,9 22,7 22,8 18,7 22,8 EU-SILC
verhoogd armoederisico - werkintensiteit = 0, zonder kinderen 36,8 32,3 42,9 42,0 40,5 40,5 37,0 47,8 EU-SILC
verhoogd armoederisico - werkintensiteit = 0 , met kinderen 61,8 68,6 70,1 70,1 72,4 75,2 71,9 76,2 EU-SILC
Negatieve inschatting gezondheid - Bij de totale bevolking 26,4 26,8 25,7 25,9 26,0 26,5 26,9 26,4 EU-SILC
Negatieve inschatting gezondheid - totale bevolking -65 jaar 20,1 20,5 19,6 20,1 20,1 20,3 20,5 20,0 EU-SILC
Negatieve inschatting gezondheid - Bij de totale bevolking +65 jaar 52,7 53,7 50,6 49,8 50,2 52,0 52,7 51,9 EU-SILC
Negatieve inschatting gezondheid - groep < AROP 41,8 EU-SILC
Negatieve inschatting gezondheid - Groep met inkomen < AROP et -65jaar 31,0 32,0 33,1 35,2 35,5 34,3 34,5 33,4 EU-SILC
Negatieve inschatting gezondheid - Groep < AROP et +65jaar 63,4 EU-SILC
Uitstel van gezondheidszorg - group met inkomen < AROP 14,0 EU-SILC
Sociale uitkeringen - Invaliditeit, alleenstaande 96,0 98,0 96,0 101,0 105,0 101,0 102,0 105,0 EU-SILC / MIMOSIS
Sociale uitkeringen - Invaliditeit, koppel met 2 kinderen 80,0 81,0 80,0 82,0 83,0 82,0 81,0 83,0 EU-SILC / MIMOSIS
Sociale uitkeringen - Werkloosheid, alleenstaande 88,0 89,0 87,0 87,0 89,0 86,0 86,0 89,0 EU-SILC / MIMOSIS
Sociale uitkeringen - Werkloosheid, koppel met 2 kinderen 70,0 71,0 70,0 70,0 71,0 69,0 69,0 70,0 EU-SILC / MIMOSIS
Sociale uitkeringen - Pensioen, alleenstaande 106,0 107,0 105,0 106,0 107,0 106,0 107,0 105,0 EU-SILC / MIMOSIS
Sociale uitkeringen - Pensioen, koppel 88,0 90,0 88,0 88,0 88,0 87,0 87,0 87,0 EU-SILC / MIMOSIS
Sociale uitkeringen - gehandicapten, alleenstaande 72,0 73,0 72,0 73,0 76,0 74,0 74,0 76,0 EU-SILC / MIMOSIS
Sociale uitkeringen - gehandicapten, koppel met 2 kinderen 66,0 67,0 66,0 67,0 68,0 66,0 66,0 67,0 EU-SILC / MIMOSIS
Sociale uitkeringen - minimumloon, alleenstaande 130,0 127,0 125,0 128,0 130,0 130,0 125,0 126,0 EU-SILC / MIMOSIS
Sociale uitkeringen - minimumloon, koppel met 2 kinderen 90,0 88,0 87,0 88,0 89,0 88,0 87,0 87,0 EU-SILC / MIMOSIS
verhoogd armoederisico - werkintensiteit 0 -0.5 en met kinderen 13,4 EU-SILC
verhoogd armoederisico - alleenstaande ouder 32,7 32,1 32,5 35,8 39,5 36,9 35,3 38,5 EU-SILC
verhoogd armoederisico - alleenstaande vrouw zonder kinderen, -65 jaar 20,7 20,0 26,4 25,2 23,6 24,0 17,5 24,0 EU-SILC
verhoogd armoederisico - alleenstaande vrouw zonder kinderen, +65 jaar 26,0 27,4 29,5 30,9 27,0 25,2 21,2 20,3 EU-SILC
verhoogd armoederisico - personen met een laag opleidingsniveau 22,3 21,8 22,3 23,0 23,0 23,8 23,0 25,4 EU-SILC
verhoogd armoederisico - niet EU27 51,0 48,5 47,2 53,3 48,4 50,4 53,8 57,3 EU-SILC
Kinderen in huishoudens zonder betaald werk 13,0 12,8 12,7 12,0 11,3 11,8 12,2 EAK 2010
Volwassenen zonder betaald werk 13,8 13,7 13,6 12,3 12,0 12,8 12,5 EAK 2010
Werkenden met armoederisico 4,0 3,9 4,2 4,4 4,8 4,6 4,5 4,2 EU-SILC
Werkenden met armoederisico - Koppel met 2 kinderen 3,0 1,5 2,3 1,9 2,2 3,2 3,4 3,1 EU-SILC
Werkenden met armoederisico - Koppel minimum 3 kinderen 7,0 7,8 6,1 7,3 8,2 7,5 6,2 5,3 EU-SILC
Werkenden met armoederisico - Onderwijsniveau laag 6,6 7,0 7,4 7,1 8,2 8,0 8,6 8,4 EU-SILC
Werkenden met armoederisico - Onderwijsniveau midden 4,4 3,8 4,4 4,7 5,4 4,8 5,0 4,8 EU-SILC
Werkenden met armoederisico - Onderwijsniveau hoog 2,4 2,2 2,4 2,3 2,7 2,6 2,5 2,2 EU-SILC
Werkenden met armoederisico - Tewerkstelling voltijds 3,3 3,1 3,5 3,1 3,4 3,5 3,5 3,1 EU-SILC
Werkenden met armoederisico - Tewerkstelling deeltijds 6,0 6,1 3,7 7,6 9,3 8,7 7,5 8,7 EU-SILC
Werkenden met armoederisico - Volledig jaar gewerkt 3,9 3,7 3,7 3,9 4,3 4,3 4,0 3,8 EU-SILC
Werkenden met armoederisico - Niet volledig jaar gewerkt 5,0 10,6 12,0 11,5 12,9 9,4 11,2 7,9 EU-SILC
Werkenden met armoederisico - Alleenstaande 4,8 5,2 5,1 5,2 5,8 6,4 4,1 6,4 EU-SILC
Het aandeel van werkenden onder de bevolking met armoederisico 19,6 19,8 20,3 21,1 24,6 23,8 24,1 20,4 EU-SILC
Vroegtijdige schoolverlaters 13,1 12,9 12,6 12,1 12,0 11,1 11,9 12,3 EAK
AROP childpoverty 15,9 18,1 15,3 16,9 17,2 16,6 18,3 18,7 EU-SILC
Deelname aan sportieve, recreatieve of artistieke activiteiten - Bij de totale bevolking 62,1 62,7 67,0 67,7 67,8 66,5 66,7 69,2 EU-SILC
Deelname aan sportieve, recreatieve of artistieke activiteiten - Groep 20% laagste inkomens 81,7 EU-SILC 2011
Werkloosheidsgraad totale bevolking 8,4 8,5 8,3 7,5 7,0 7,9 8,3 7,2 EAK
armoederisicograad 14,3 14,8 14,7 15,2 14,7 14,6 14,6 15,3 EU-SILC
AROPE 21,6 22,6 21,5 21,6 20,8 20,2 20,8 21,0 EU-SILC
AROPE childpoverty 22,7 23,7 21,4 21,6 21,3 20,5 23,2 23,3 EU-SILC
Werkloosheidsgraad niet EU-27 34,5 32,3 29,6 27,4 29,4 30,6 27,8 EAK
Overlap LWI/AROP 5,0 5,6 5,5 6,7 EU-SILC
Huisvestingsdeprivatie - Totale bevolking 30,1 EU-SILC
Huisvestingsdeprivatie: < AROP 52,6 EU-SILC
Huisvestingskosten - Totale bevolking 16,4 EU-SILC
Huisvestingskosten - < AROP 36,2 EU-SILC
Overcrowdingrate - totale bevolking 4,4 4,0 3,6 3,8 4,1 3,9 4,2 2,2 EU-SILC
LWI childpoverty 13,8 13,4 13,1 12,2 8,9 11,0 12,0 14,0 EU-SILC
SMD childpoverty 5,7 8,5 9,4 7,0 7,3 6,5 7,7 8,2 EU-SILC
AROP 14,3 14,8 14,7 15,2 14,7 14,6 14,6 15,3 EU-SILC
LWI 14,7 15,1 14,3 13,8 11,7 12,3 12,6 13,7 EU-SILC
SMD 4,7 6,5 6,4 5,7 5,6 5,2 5,9 5,7 EU-SILC
sociale uitkering - IGO alleenstaand 76,0 79,0 79,0 91,0 92,0 92,0 92,0 94,0 EU-SILC - MIMOSIS
sociale uitkeringen - IGO koppel 68,0 70,0 71,0 81,0 82,0 82,0 82,0 84,0 EU-SILC - MIMOSIS
Overcrowdingrate <AROP EU-SILC

De staatssecretaris voor armoedebestrijdingPOD Maatschappelijke IntegratieFOD Sociale zekerheidFOD Economie