Federaal Plan armoedebestrijding

Bron: EU-SILC
Printvriendelijke versieVerstuur naar een vriendPDF versie

SD1 Sociale bescherming van de bevolking

De strategische doelstelling sociale bescherming van de bevolking wordt opgevolgd door middel van de at-risk-of-poverty indicator. Deze meet de monetaire armoede.  Een persoon heeft een verhoogd armoederisico als zijn gezinsinkomen lager is dan 60% van het gestandaardiseerd mediaan inkomen.

Personen met armoederisico
15,5%

De staatssecretaris voor armoedebestrijdingPOD Maatschappelijke IntegratieFOD Sociale zekerheidFOD Economie