Werk

Bron: EU-SILC
Printvriendelijke versieVerstuur naar een vriendPDF versie

4. Overlap LWI/AROP

Het aandeel van de Belgische bevolking dat terzelfdertijd gekenmerkt wordt door een lage werkintensiteit en door een inkomen lager dan de armoederisicogrens.

Een persoon heeft een lage werkintensiteit wanneer die tussen 0-59 jaar oud is en in een gezin leeft waar de volwassen personen minder werken dan 20% van de potentiele werktijd tijdens het afgelopen jaar.

Overlap LWI/AROP
7,0%

De staatssecretaris voor armoedebestrijdingPOD Maatschappelijke IntegratieFOD Sociale zekerheidFOD Economie