Achtergrond informatie

Printvriendelijke versieVerstuur naar een vriendPDF versie

2. Ontwikkelling en opvolging van de Armoedebarometer

De interfederale Armoedebarometer werd ontwikkeld in het kader van het Federaal Plan Armoedebestrijding. De selectie en opvolging van de indicatoren werd gecoördineerd door de werkgroep sociale indicatoren / Europa 2020 / social OMC. Alle sociale indicatoren kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD Sociale Zekerheid.

De staatssecretaris voor armoedebestrijdingPOD Maatschappelijke IntegratieFOD Sociale zekerheidFOD Economie