Onderwijs

Bron: EAK
Printvriendelijke versieVerstuur naar een vriendPDF versie

Vroegtijdige schoolverlaters.

Het percentage jongeren tussen 18 en 24 jaar dat geen onderwijs volgt en dat ten hoogste een diploma lager middelbaar onderwijs heeft, berekend op alle jongeren tussen 18 en 24 jaar.

Data zijn gebaseerd op de Enquete naar de Arbeidskrachten. Meer uitleg over deze enquete kunt u terug vinden op de site van de FOD Economie.

9,8%

De staatssecretaris voor armoedebestrijdingPOD Maatschappelijke IntegratieFOD Sociale zekerheidFOD Economie