Achtergrond informatie

Printvriendelijke versieVerstuur naar een vriendPDF versie

1. De armoederisicogrens: een verduidelijking

De armoederisicogrens wordt bepaald als 60% van het mediaan gestandaardiseerd beschikbaar huishoudinkomen van de Belgische bevolking. De concrete berekening verloopt als volgt:

  •  Eerst wordt het inkomen gestandaardiseerd, dat wil zeggen, vergelijkbaar gemaakt tussen huishoudens van een verschillende grootte. Dit gebeurt door het gewone beschikbare huishoudinkomen te delen door een getal 1 voor een alleenstaande. Voor elke bijkomende volwassene in het gezin wordt daar 0,5 aan toegevoegd en voor elk kind 0,3. Voor een huishouden bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen wordt het gewone beschikbare huishoudinkomen bijgevolg gedeeld door 2,1 om het gestandaardiseerd inkomen van dit huishouden te bekomen.
  • Vervolgens worden de personen geordend op basis van dit gestandaardiseerd inkomen, van laag naar hoog. Dan wordt nagegaan welke persoon zich precies in het midden van deze rangschikking bevindt. Het inkomen van deze persoon is het mediaan gestandaardiseeerd inkomen;
  • De armoedegrens wordt dan bekomen door 60% van deze mediaan te berekenen. Dit is dan meteen de armoederisicogrens voor een alleenstaande. Om voor andere huishoudtypes de armoederisicogrens te bekomen moet de armoederisicogrens opnieuw vermenigvuldigd worden met de hierbovenvermelde factor voor het betreffende gezinstype. Voor 2008 (inkomen 2007) bedroeg de armoederisicogrens voor een alleenstaande 899€.

De staatssecretaris voor armoedebestrijdingPOD Maatschappelijke IntegratieFOD Sociale zekerheidFOD Economie