Europa 2020

Source: EU-SILC
Version imprimableEnvoyer à un amiversion PDF

Binnen het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2011 werd een reductie met 380.000 personen in armoede of sociale uitsluiting tegen 2020 vooropgesteld. Dit is een daling met 17% ten opzichte van het niveau van 2008 en is hetzelfde ambitieniveau als bepaald op Europees vlak. De AROPE indicator is samengesteld uit de armoederisicograad, de lage werkintensiteit en de ernstige materiele deprivatie.

Ter voorbereiding van het Nationaal Hervormingsprogramma en het Nationaal Sociaal Rapport wordt een strategische sociale rapportage opgemaakt.  

Secrétaire d'Etat à la lutte contre la pauvretéSPP Intégration SocialeSPF Sécurité socialeSPF Economie